Posłowie na Sejm ZKRM

Liczba projektów w Sejmie: 1

Liczba ustaw w DU: 2

Statusy projektów:
Rozpatrywane
25%
Przyjęte
75%
Odrzucone
0%
Wnioskodawcy projetów: