I Posiedzenie Sejmu Muratyckiego

  • by
Kwiecień 19, 2020

OTWARCIE POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia przez Pierwszego Towarzysza ZKRM.

Kwiecień 19, 2020

WYPOWIADA SIĘ: KASPAR WAKSMAN-DËTER

“Towarzysze i Towarzyszki!

Na podstawie art. 9 Ustawy Sejmu Muratyckiego regulującej zasady jego działania z racji zgłoszenia do Kancelarii Sejmu dwóch projektów otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu. Na dzisiejszym posiedzeniu będziemy rozpatrywać dwa projekty ustaw. Jeden projekt został zgłoszony przez Pierwszego Towarzysza ZKRM, zaś drugi przez Towarzysza Grzegorza Szaraka von Hohenburga. Bez wstępnego przedłużania przejdziemy do debaty nad pierwszym projektem, która potrwa 24h.”

Kwiecień 20, 2020

WYPOWIADA SIĘ: GRZEGORZ SZARAK VON HOHENBURG

“Jedyną moja uwaga jest to, że albo mnie oczy zawodzą, albo dwa krzyże w prawym górnym rogu flagi są nieco bledsze od krzyża skandynawskiego.”

Kwiecień 20, 2020

WYPOWIADA SIĘ: KASPAR WAKSMAN-DËTER

“Tak tak, krzyże mają lekko inny odcień czerwieni niż krzyż skandynawski, jednakże użyłem starych plików na swoim komputerze w celu zobrazowanie flagi. Po uchwaleniu ustawy szybko się tym zajmę ;)

Tymczasem zamykam debatę. Przechodzimy do głosowania.”

Kwiecień 20, 2020

GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM USTAWY

Głosowało posłów: 3 z 5
Głosów ZA: 3
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMANYCH: 0

Kwiecień 23, 2020

WYPOWIADA SIĘ: KASPAR WAKSMAN-DËTER

“Kończę głosowanie. Głos oddało 3 z 5 posłów, głosowanie jest ważne. Głos ZA oddało 3 posłów. Sejm Muratycki ustawę przyjął.

Przechodzimy do debaty nad kolejnym projektem ustawy sporządzonym przez tow. Posła Grzegorza Szaraka von Hohenburga:”

Kwiecień 23, 2020

WYPOWIADA SIĘ: GRZEGORZ SZARAK VON HOHENBURG

“Szanowni towarzysze!
Musimy zadbać o sektor rolnictwa w naszym państwie! W ten sposób w rezerwach obok wielu niezaprzeczalnie niezbędnych dla funkcjonowania naszego państwa surowców zawitają produkty spożywcze. Moglibyśmy w ten sposób rozwinąć system “ładowania zdrowia”. Aby wytworzyć posiłek knajpa, czy też bar potrzebować będą produktów spożywczych, które będziemy wytwarzać. Będziemy także sami mogli magazynować pewien procent produktów, które wytworzyliśmy, a następnie odsprzedać je za z góry ustaloną cenę państwu.”

Kwiecień 23, 2020

ZGŁOSZONO POPRAWKĘ DO PROJEKTU USTAWY

Poprawka zgłoszona przez: Grzegorz Szarak von Hohenburg

Kwiecień 23, 2020

WYPOWIADA SIĘ: KASPAR WAKSMAN-DËTER

“Cóż, nie uważam, że dawanie 3% wytworzonego produktu za darmo (już nie mówiąc, że będzie to 0,0075t produktu bo domyślnie za jeden bloczek wytwarza się 0,25t danego produktu) jest dobrym pomysłem. Lepiej dawać pracownikom specjalne bony, które będą dawały np. zniżkę na Targu Ogólnokrajowym.”

Kwiecień 23, 2020

WYPOWIADA SIĘ: GRZEGORZ SZARAK VON HOHENBURG

“Jestem w stanie poprzeć argumentację Pierwszego Towarzysza.”

Kwiecień 23, 2020

WYPOWIADA SIĘ: KASPAR WAKSMAN-DËTER

“Bardzo mnie to cieszy, Tow. Szarak ;)

Myślę też nad kwestią zwierzchnictwa nad MGRami. Czy funkcję taką będzie sprawował PT ZKRM czy może osoba przez niego na to stanowisko powołana? Jak Towarzysze Posłowie widzą tą kwestię?”

Kwiecień 23, 2020

WYPOWIADA SIĘ: GRZEGORZ SZARAK VON HOHENBURG

“PT spokojnie mógłby zająć się tą kwestią. No chyba, że PT uznaje, że ma na głowie obecnie zbyt dużo obowiązków, wtedy jeden z towarzyszy wyznaczony przez PT będzie mógł się tym zająć.”

Kwiecień 23, 2020

WYPOWIADA SIĘ: KASPAR WAKSMAN-DËTER

“Cóż, w tym wypadku najlepszym rozwiązanie będzie takie coś – PT ZKRM domyślnie zajmuje się MGRami, ale obowiązki te może przekazać każdemu kto wyrazi taką chęć w drodze Ukazu. Co Towarzysze Posłowie na to?”

Kwiecień 23, 2020

WYPOWIADA SIĘ: GRZEGORZ SZARAK VON HOHENBURG

“Popieram, nie mam nic do dodania.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *